Nowe pomoce dydaktyczne w szkołach

Autor: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

27/02/2018

zestaw woda 2.jpg

Do szkół biorących udział w projekcie „Szkoła bliżej nauki” Centrum Nauki Kopernik dostarczyło po 10 autorskich zestawów edukacyjnych „Woda” w ramach środków w projekcie. Nowy sprzęt posłuży do prowadzenia lekcji z wykorzystania elementów metody badawczej.

W ramach projektu w październiku 2017 do każdej szkoły dostarczono minikomputery (zestawy „Micro:bit”), które służą uczniom do nauki programowania. Kolejnym elementem doposażania szkół są zestawy „Woda”, stworzone przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik, pozwalające poznać różnorodne właściwości tak powszechnej na Ziemi cieczy. Liczba zestawów ma zagwarantować uczniom warunki na lekcji do pracy indywidualnie lub w niewielkich grupach.

Dodatkowo, w roku 2018 każda szkoła w ramach projektu otrzyma od samorządów doposażenie pracowni przedmiotowych zakupione ze środków Unii Europejskiej, zgodnie ze zgłoszonym wcześniej indywidualnym zapotrzebowaniem – będą to urządzenia do obserwacji, przyrządy do pomiarów, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne, sprzęt ochronny i techniczny, różne mapy lub modele, zależnie od potrzeb danej szkoły.  

Zestawy edukacyjne to autorskie pomoce dydaktyczne wspomagające nauczanie na różnych poziomach kształcenia. Zawierają materiały i scenariusze niezbędne do przeprowadzania eksperymentów. Zawartość pudełka „Woda” stworzona przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik pozwala w interdyscyplinarnym ujęciu poznać właściwości chemiczne, fizyczne oraz optyczne wody. Doświadczenia w zestawie są tak dobrane, aby uświadamiać, że otaczające nas zjawiska podlegają prawom wielu dziedzin nauki, a woda jest nie tylko częścią naszej codzienności, lecz także cennym zasobem, który należy chronić. Dzięki samodzielnemu wykonaniu eksperymentów uczniowie będą mogli spojrzeć na świat holistycznie i doświadczyć, że nawet w klasie można przekraczać ograniczenia przedmiotowej edukacji szkolnej. Koncepcja pudełka powstała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przewrót Kopernikański”.

Na fotografiach zadowoleni otwoccy uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 12. Dziękujemy Szkole za udostępnienie zdjęć.

Galeria