Nowe radiowozy również w Otwocku

Autor: Gazeta Otwocka

08/12/2016

O 97 radiowozów wzbogacił się tabor jednostek podległych Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Zakup takiej ilości pojazdów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu przez Komendę Główną Policji oraz lokalne samorządy.

We wtorek, 6 grudnia w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania nowych radiowozów do wszystkich jednostek podległych KSP. W uroczystości wzięli udział: Komendant KSP insp. Robert Żebrowski, Komendanci komend i komisariatów policji z garnizonu Warszawskiego oraz przedstawiciele samorządów, m. in. Prezydent Miasta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz Starosta Powiatu Otwockiego Mirosław Pszonka.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania i przemówienia Komendanta Stołecznego Policji insp. Roberta Żebrowskiego. Komendant w swoim przemówieniu podkreślał że współpraca z samorządami przebiega wzorowo, czego efektem jest wspieranie Policji zarówno finansowo jak i w codziennych działaniach. Podziękował także za finansowe wsparcie zarówno władzom samorządowym oraz Komendzie Głównej Policji.

Następnie głos zabrali: Prezydent Miasta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Starosta Powiatu Otwockiego Mirosław Pszonka oraz Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. dr Małgorzata Borowik. Wszyscy w swoich przemówieniach podkreślali istotę bezpieczeństwa, gratulowali jednostkom policji nowego sprzętu oraz składali życzenia.

Po przemówieniach odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do radiowozów jednostkom policji. Komendantowi KPP Otwock podinsp. Hubertowi Białogrodzkiego, kluczyki do radiowozów wręczyli: Komendant KSP insp. Robert Żebrowski, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Starosta Otwocki Mirosław Pszonka oraz Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. dr Małgorzata Borowik.

Na zakończenie uroczystości radiowozy poświęcili: kapelan stołecznych policjantów ks. Józef Jachimczak oraz Naczelny Prawosławny Kapelan Policji – ks. Andrzej Bołbot.

Podczas uroczystości policjantom wręczono kluczyki do 97 pojazdów służbowych, w tym 84 radiowozów oznakowanych i 13 nieoznakowanych. Radiowozy zostały zakupione dzięki finansowemu wsparciu władz samorządowych Warszawy – łącznia kwota dofinansowania wyniosła 1 675 105 zł co pozwoliło na zakup 55 radiowozów. Jednostki samorządów z terenu działania Komendy Stołecznej Policji przekazały kwotę 1 376 712 co pozwoliło na zakup 42 samochodów. Komenda Główna Policji ze środków budżetowych Policji przeznaczyła na ten cel kwotę ponad 3.156.000 zł.

Miasto Otwock na dofinansowanie akcji przeznaczyło 95 tys zł. Do komendy Powiatowej Policji w Otwocku trafił jeden radiowóz oznakowany oraz dwa nieoznakowane.

Galeria