Nowy system edukacji w Otwocku

Autor: Gazeta Otwocka

21/02/2017

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji, poniżej zamieszczamy wzór wniosku o przyjęcie dziecka do wybranej placówki oświatowej. Przypominamy, że wnioski wypełniają rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas „3” i „6” szkół podstawowych, którzy chcą aby ich dzieci kontynuowały naukę od 1 września br. w przekształcanych obecnie gimnazjach na szkoły podstawowe. Wnioski dostępne są we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Należy je składać do 3 kwietnia br. w wybranych gimnazjach.

 DO POBRANIA: Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowując reformę oświaty nie przeprowadziło konsultacji z samorządami. Tymczasem to na gminach ciąży obowiązek i odpowiedzialność za wprowadzenie nowych zasad edukacji na poziomie podstawowym.

W Otwocku, rozumiejąc potrzebę szerokich konsultacji ze środowiskiem rodziców, nauczycieli i pracowników administracji placówek oświatowych, powołany został Zespół ds. wdrażania reformy. W skład zespołu powołani zostali: dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, przedstawiciele Rad Rodziców, przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządowcy – Radni i przedstawiciele Prezydenta Miasta.

Zespół, na podstawie analiz demograficznych  oraz w oparciu o dane o zasobach lokalowych i kadrowych, opracował rekomendacje dotyczące nowej sieci szkół w Otwocku.

Priorytetami, branymi pod uwagę podczas prac zespołu były: jak najlepsze warunki lokalowe dla uczniów, bliskość szkoły dla ucznia, optymalne wykorzystanie zarówno zasobów lokalowych jak i kadry pedagogicznej w poszczególnych placówkach. A więc faktycznie: uczeń, rodzic, nauczyciel, a na końcu sprawy organizacyjno-finansowe.

Zespół postanowił zarekomendować pozostawienie dotychczasowych szkół podstawowych, a wszystkie cztery gimnazja przekształcić w szkoły podstawowe.

Dla prawidłowego funkcjonowania placówek tj. nie wprowadzania trzyzmianowości w podstawówkach i nie redukowaniu zatrudnienia w obecnych gimnazjach Zespół zaproponował przeniesienie części przyszłych VII klas do nowoutworzonych szkół podstawowych. Komisja Oświaty i Wychowania postanowiła tą propozycję rozszerzyć i objąć możliwością przejścia do nowych szkół także uczniów klas IV.

Zgodnie z rekomendacjami Zespołu, to dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami zdecyduje o przejściu dziecka do nowej szkoły lub pozostaniu w dotychczasowej. 

 Prezentacja: http://otwock.pl/container/go/nowe/prezentacja-oswiata.pptx

W minionych tygodniach Prezydent Miasta Otwocka wraz z Przedstawicielami Rad Rodziców przeprowadził wśród rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas "3" i "6" ankietę na temat możliwości kontynuacji nauki w roku szkolnym 2017/2018 w przekształcanych obecnie gimnazjach.

Poniżej do pobrania zbiorcze zestawienie wyników ankiet:

 Wyniki ankiet

Przypominamy, że ankiety stanową jedynie informację dla dyrektorów szkół i organu prowadzącego na temat możliwości funkcjonowania i organizacji pracy w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka w okresie przejściowym wprowadzania reformy. Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru szkoły podejmą rodzice/opiekunowie prawni uczniów składając indywidualne wnioski.

Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru placówki serdecznie zapraszamy do udziału w dniach otwartych w gimnazjach, które odbędą się:

  • Gimnazjum nr 1 im. Batalionu Zośka, ul. Majowa 267 - 23 marca, godz. 17:30
  • Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendlerowej, ul. Poniatowskiego 47/49 - 25 marca, godz. 9:00
  • Gimnazjum nr 3 im. Tomasza Morusa, ul. Kościuszki 28 – 25 marca, godz. 12:00
  • Gimnazjum nr 4 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Szkolna 31 - 18 marca, od godz. 10:00 (godz. 10:00 dla kandydatów do klas I - IV, godz. 11:30 dla kandydatów do klas VII)

Podczas dni otwartych można będzie dowiedzieć się jak przekształcane gimnazja przygotowują się do przyjęcia uczniów ze szkół podstawowych oraz porozmawiać z dyrektorami, nauczycielami i uczniami.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany co do decyzji o kontynuacji nauki w roku szkolnym 2017/2018 należy niezwłocznie zgłaszać do dyrektorów szkół lub do Oświaty Miejskiej w Otwocku.

Formularze wniosków o zmianę szkoły dostępne będą u dyrektorów placówek oświatowych od 15 marca 2017r. Wypełnione wnioski należy składac u dyrektorów wybranych gimnazjów do 3 kwietnia 2017 r.

Galeria