Nowy szata graficzna BIP Miasta Otwocka

Autor: Gazeta Otwocka

07/07/2017

Informujemy, że 05.07.2017 roku została odświeżona szata graficzna Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Otwocka.

Jednoczesnie informujemy, że w dalszym ciągu można korzystać z archiwalnej strony BIP (aktualizowanej do dnia 05.07.2017 r.), która jest dostępna pod adresem: http://archiwumbip.otwock.pl/.