Obowiązek każdorazowego uprzątnięcia PGO/Altan śmietnikowych

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

20/10/2016

odpady pozostawione luzem

Obowiązek każdorazowego uprzątnięcia PGO/Altan śmietnikowych


Szanowni Mieszkańcy!

Gmina informuje o konieczności każdorazowego uprzątnięcia Punktów Gromadzenia Odpadów (PGO) czyli np. Altan śmietnikowych  – przez podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych na terenie Otwocka.

Jednocześnie informujemy, iż odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie - typu gruz, nie mogą być zostawiane przy PGO a powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Samorządowa 42/44, Otwock).

Ponadto informujemy, że w Otwocku, zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje system workowy (zabudowa jednorodzinna) oraz system pojemnikowy (zabudowa wielorodzinna).
W związku z powyższym odpady zielone leżące luzem np. nagromadzone liście, gałęzie oraz pnie nie zostaną odebrane przez Firmy. Jeżeli tego typu odpady będą ujęte w system workowy lub pojemnikowy – to wówczas podmiot odbierający odpady ma obowiązek wywozu.

Apelujemy dla wspólnego dobra i ładu - o stosowanie się do zasad obowiązujących na terenie Gminy!

Galeria