Oczyszczalnia ścieków - hermetyzacja urządzeń

Autor: Administrator serwisu

Przykrycie osadników wstępnych

Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków – hermetyzacja urządzeń

Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” Nr 2004/PL/16/C/PE/013 – K4-1/OŚH

Zakończono prace związane z wykonawstwem hermetyzacji urządzeń na oczyszczalni w Otwocku.
W ramach zadania Wykonawca przekrył kanał doprowadzający ścieki do piaskownika oraz sam piaskownik. Wykonano przekrycia kanału doprowadzającego ścieki do komory denitryfikacji jak również wykonano przekrycie osadnika wstępnego OW1 i OW2 i biofiltra..
Całość prac zgodnie z Kontraktem została zakończona do 15 marca 2009 r.