Od 1 lipca 2017r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów!

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

11/07/2017

Szanowni Mieszkańcy!

 Od 1 lipca 2017 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Wiąże się to bezpośrednio z koniecznością zwiększenia ilości pojemników na surowce wtórne, względem obecnie obowiązujących zasad.
Jednocześnie informujemy, iż na terenie Gminy Otwock do końca roku 2017 odbiory frakcji surowców wtórnych odbywać się będą bez wprowadzania zmian w zasadach. Taką możliwość dają zapisy tego rozporządzenia tj. § 6 ust. 3 stanowiący, że „Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.”.

Dopiero więc po rozstrzygnięciu nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. od 1 stycznia 2018r., nowe zmiany wejdą w życie.
Niezależnie od powyższego chcemy Państwu pokazać na czym będą polegały zmiany w segregacji, tak abyśmy wszyscy mogli się do nich odpowiednio przygotować. Oznaczają one, że w naszych domach będziemy musieli mieć większą ilość pojemników na odpady, gdyż będziemy jeszcze bardziej segregować nasze domowe odpady.
Według zapisów rozporządzenia odpady będą dzielone teraz na cztery następujące frakcje + tak jak do tej pory pozostałości po sortowaniu - odpady zmieszane.

Dziś segregujemy odpady na następujące frakcje: surowce wtórne – w tym papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (worek/pojemnik różowy)szkło (worek/pojemnik zielony) oraz odpady ulegające biodegradacji (worek/pojemnik brązowy).

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będziemy segregować w następujący sposób: surowce wtórne – w tym metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (worek/pojemnik żółty)papier – w tym tektura (worek/pojemnik niebieski), szkło (worek/pojemnik zielony) oraz odpady ulegające biodegradacji (worek/pojemnik brązowy).  Istotną wiec różnicą jest pojawienie się nowej frakcji tj. PAPIER - niebieski worek/pojemnik.

Poniżej przedstawiamy Państwu, bardziej szczegółowo nowe zasady segregacji.

nowe frakcje odpadów

PAPIER – POJEMNIK/WOREK NIEBIESKI

 

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),

 • katalogi, ulotki, prospekty,

 • gazety i czasopisma,

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,

 • zeszyty i książki,

 • papier pakowy,

 • torby i worki papierowe.

 

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,

 • kartonów po mleku i napojach,

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 • tapet,

 • pieluch jednorazowych i podpasek,

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,

 • ubrań.

 

SZKŁO – POJEMNIK/WOREK ZIELONY

 

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,

 • szkła okularowego,

 • szkła żaroodpornego,

 • zniczy z zawartością wosku,

 • żarówek i świetlówek,

 • reflektorów,

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,

 • luster,

 • szyb okiennych i zbrojonych,

 • monitorów i lamp telewizyjnych,

 • termometrów i strzykawek.

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY

 

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,

 • puszki po konserwach,

 • folię aluminiową,

 • metale kolorowe,

 • kapsle, zakrętki od słoików,

 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,

 • opakowań po olejach silnikowych,

 • części samochodowych,

 • zużytych baterii i akumulatorów,

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

 

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

 • gałęzie drzew i krzewów,

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,

 • trociny i korę drzew,

 • resztki jedzenia.

 

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,

 • odchodów zwierząt,

 • popiołu z węgla kamiennego,

 • leków,

 • drewna impregnowanego,

 • płyt wiórowych i MDF,

 • ziemi i kamieni,

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

segregacja - informacja