Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Miejskie Nr 16 w Otwocku


Adres:
Wawerska 8, 05-400 Otwock
Telefon:
601-558-156
Strona www:
www.otwock.wedkuje.pl
E-mail:
kolo16otwock@gmail.com

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie 

nr KRS: 0000102184

nr konta bankowego: 30 1020 1127 0000 1002 0092 7657

Osoba formalnie zarządzająca organizacją: Grzegorz Sasin

Pola działań:

Działalność statutowa, organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,
użytkowanie i ochrona wód. Działania na rzecz ochrony środowiska, kształtowanie etyki
wędkarskiej.

Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia:

 1. Rok 1899 - powołanie Warszawskiego Towarzystwa Rybackiego. Rozpoczęcie społecznej działalności wędkarsko - rybackiej na terenie miasta Warszawy i województwa.
 2. Rok 1919 - przekształcenie WTR w Warszawskie Towarzystwo Wędkarskie. Cel - propagowanie sportu wędkarskiego i rekreacji.
 3. 29 styczeń 1933r. - Kraków, powołanie Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich.
 4. Prezesem zostaje Włodzimierz Czermiński z Warszawy
 5. Rok 1934 - powstaje towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku. Teren działania wyłącznie na rzece Świder. około 25 członków.
 6. 19 czerwca 1938r. - Towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku zostaje przyjęte na członka Związku sportowych Towarzystw Wędkarskich.
 7. Styczeń 1945r. - Z inicjatywy 32 osób, mieszkańców miasta Otwocka i okolicznych miejscowości oficjalnie zostaje reaktywowane i ponownie zarejestrowane w ZSTW -Towarzystwo Wędkarskie "Świder" w Otwocku.
 8. Luty 1945r. - pierwsze powojenne zebranie organizacyjne Towarzystwa Wędkarskiego "Świder" w Otwocku.
 9. Rok 1946 - Starostwo Powiatu Warszawskiego przydzieliło Kołu Otwock następujące akweny:
  1. jezioro "Rokola" w Otwocku Wielkim, łachę "Jagodzianka", Kanał Bilińskiego z dopływami, jezioro "Duda", jezioro Łacha Nowowiejska, rz. Świder w granicach woj. warszawskiego. Koło liczy 76 członków.
 10. Rok 1948 - koło liczy 170 członków. Maj - pierwsza akcja zarybienia w Kole na Łasze "Jagodzianka".
 11. 19 marca 1950r. - Założycielski Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZSTW, na którym został powołany Polski Związek Wędkarski. W momencie powstania Związek zrzeszał 30.000 członków w 150 kołach.
 12. 30 lipca 1950r. - odbył się I Zjazd Delegatów Kół Okręgu Warszawskiego.
 13. Sierpień 1950r. - Pierwszy Zarząd Koła w nowej strukturze organizacyjnej

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich dwóch lat:

Kapitanat sportowy koła rokrocznie organizuje wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.:

 1. 1. zawody spławikowe:
  1. indywidualne mistrzostwa koła w kategorii senior, junior,
  2. zawody w cyklu Grand Prix w kategorii senior, junior,
  3. towarzyskie zawody integracyjne trzech kół w kategorii senior, junior,
  4. zawody o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka,
  5. towarzyskie zawody zaliczane do GP otwierające i zamykające sezon w kategorii senior, junior,
 2. zawody spiningpwe:
  1. indywidualne mistrzostwa koła w kategorii senior,
  2. zawody z cyklu Grand Prix,
  3. otwarte towarzyskie zawody zaliczone do GP zamykające sezon
 3. zawody podlodowe:
  1. mistrzostwa podlodowe koła.
 4. zawody gruntowe:
  1.  towarzyskie zawody gruntowe o puchar prezesa w kategorii senior.

Zarząd Koła organizuje wiosenną i jesienna akcję sprzątania jeziora „Rokola” i brzegów rzeki Wisła i Świder w obrębie działania koła, czynnie uczestniczy w zarybianiu akwenów wodnych, organizuje sprzątanie brzegów jezior w ramach akcji „Tydzień czystości wód”.
Uczestniczymy w działaniach prewencyjnych przeciw kłusownikom. Wspieramy inne organizacje m.in. proekologiczne. Przeprowadzamy kontrolę lustracji wód czystości oraz gruntów prywatnych przyległych do tych wód.

Osoba odpowiedzialna za powyższe informacje: Grzegorz Sasin

ikona strzałka Karta danych organizacji