Opieka nad zwierzętami w 2018 roku

Autor: Administrator serwisu

26/01/2018

W związku z pytaniami mieszkańców przekazujemy Państwu podstawowe informacje na temat zasad funkcjonowania opieki nad zwierzętami w roku 2018.

Wszelkie sprawy związane z wyłapywaniem zwierząt oraz opieką nad nimi prowadzi, na podstawie podpisanej umowy obowiązującej do końca lutego, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie przy współpracy z Otwocką Strażą Miejską.

W związku z pytaniami jak będzie wyglądała opieka nad zwierzętami po 1 marca informujemy, że:

w związku z likwidacją Straży Miejskiej oraz ustawowym obowiązkiem realizacji opieki nad zwierzętami niezbędne będzie ogłoszenie konkursu na realizację zadań w szerszym zakresie. W związku z niedostatecznymi środkami zapisanymi w budżecie Miasta Otwocka uchwalonym w dn. 18 grudnia 2017, na najbliższej sesji, która odbędzie się 1 lutego Prezydent wystąpi z wnioskiem o niezbędne zmiany.

Po podjęciu przez Radę Miasta Otwocka niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Pismo Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – propozycja współpracy –  z dnia 10.01.2018 (do pobrania)

Pismo Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami dot. kosztów z dnia 20 stycznia 2018 roku (do pobrania)