Organizacja zgłoszeń mieszkańców po likwidacji Straży Miejskiej

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

28/02/2018

W związku z likwidacją od 1ego marca 2018 roku STRAŻY MIEJSKIEJ w Otwocku informujemy, iż wszelkie kwestie, które do tej pory zgłaszane były Straży Miejskiej powinny być zgłaszane, w zależności od ich natury:

  1. Interwencje związane z zabłąkanymi, bezdomnymi zwierzętami z terenu Otwocka należy kierować pod całodobowe numery telefonów inspektorów Straży dla Zwierząt w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 60: 791 617 272 Agnieszka Jakubowska w wyjątkowych sytuacjach 506 280 900 Mateusz Jakub Janda.
  2. Zgłoszenia o padłych i rannych w wypadkach drogowych zwierzętach należy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka pod nr tel. 22 779 20 01 wew. 172 w godzinach pracy Urzędu, a po godzinach pracy Urzędu 609 355 300. W zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące wskazania dokładnego miejsca, w którym znajduje się padłe/ranne zwierzę oraz określenie gatunku zwierzęcia.

  3. W pozostałych sprawach prosimy kontaktować się z Komendą Policji w Otwocku pod numerem 22 779 40 91 lub dzwonić na numer alarmowy 997.

Galeria