Oświadczenie Prezydenta i Zarządu OPWiK Sp. z o.o.

Autor: Administrator serwisu

04/07/2016

Materiał wideo - skrót XXIX Sesji Rady Miasta Otwocka

Oświadczenie Prezydenta Miasta Otwocka i Zarządu OPWiK Sp. z o.o. w związku z nieuchwaleniem Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otwocku na lata 2016 – 2020.

 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Otwocka,

Chciałbym podsumować i przedstawić Państwu niezrozumiałą argumentację i szkodliwą dla Miasta Otwocka decyzję związaną z nieuchwaleniem Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otwocku na lata 2016 – 2020.

Wypełniając ustawowy obowiązek przedstawiania planu inwestycyjnego spółki wraz z przedsiębiorstwem przekazaliśmy Radzie Miasta dokument zawierający plan działań dotyczących modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Głównym założeniem planu jest przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków, która funkcjonuje już od 50 lat. Obecnie urządzenia służą mieszkańcom Otwocka, Józefowa, Karczewa, Gminy Celestynów. Czyli oczyszczalnia wybudowana przed 50 laty jest eksploatowana w bardzo wysokim stopniu. Jasne jest, że w minionych latach oczyszczalnia była modernizowana. Urządzenia były też wielokrotnie zastępowane nowocześniejszymi. Dziś jednak, stoimy przed kolejnym wymogiem przebudowy oczyszczalni.

Przebudowy i modernizacji. Mamy też szansę pozyskać na ten cel środki zewnętrzne, a do tego potrzebujemy zatwierdzenia przedstawionego planu.

I to chciałbym z całą mocą podkreślić, plan jest potrzebny do uzyskania środków zewnętrznych, których nie będziemy musieli wydawać z puli otwockiego podatnika, czy też klienta Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, bo modernizację oczyszczalni, czy to się komuś podoba, czy nie i tak będziemy musieli zrealizować.

Dla mnie zatwierdzenie planu jest sprawą jasną i konieczną. Część Państwa Radnych natomiast sprowadziła dyskusje na niewłaściwe tory i z premedytacją utrudnia możliwość sięgnięcia po środki zewnętrzne na te cele. Co, istotne przedstawiony przeze mnie i spółkę plan został nieuchwalony już dwukrotnie, choć wprowadziliśmy wszelkie poprawki, o które wnioskowali Radni.

Takie zacietrzewienie spowoduje konieczność realizacji całości zadań inwestycyjnych ze środków spółki, czyli z opłat za wodę i ścieki lub też ze środków podatników, czyli budżetu miasta. Przypomnę także, że od 2012 roku stawki za wodę i ścieki nie są podwyższane, a wręcz w ostatnich propozycjach zmian taryf, proponowaliśmy aby ceny dla przedsiębiorców obniżyć.

Jaka zatem jest logika działań grupy Radnych? Skoro spółka nie podnosi cen, a wręcz je obniża, chce inwestować przy pomocy środków zewnętrznych, dokonuje korekty planu zgodnie z życzeniem Radnych, a Ci mimo tego nie zatwierdzają dokumentu? Według mnie jest to działanie na szkodę spółki i wszystkich mieszkańców Otwocka.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak

 

Oświadczenie

Zarządu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Szanowni Państwo,

W związku z wydarzeniami podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Otwocka w dniu 23 czerwca 2016 chciałbym wyrazić swoje oburzenie oraz stanowczy sprzeciw wobec zachowania części radnych. Sesja poświęcona uchwaleniu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu OPWiK Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2016-2020 została zwołana na godzinę 18:30 a rozpoczęła się o godzinie 21. Pracownicy reprezentujący spółkę czekali 2,5 godziny na rozpoczęcie obrad, po czym po kilku pytaniach, złożono wniosek o zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania. Uchwała nie została podjęta. Po raz drugi odmówiono zatwierdzenia Planu, który jest kluczowy dla rozwoju OPWiK oraz konieczny dla modernizacji otwockiej oczyszczalni ścieków. Merytorycznie przygotowanemu zespołowi zamknięto możliwość wyjaśnienia wątpliwości, pozostałym radnym uniemożliwiono zadanie pytań.

Powyższe działanie odczytuję jednoznacznie jako działanie na szkodę spółki, miasta oraz społeczności Otwocka. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest w trakcie postępowania konkursowego prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu istnieje możliwość pozyskania nawet kilkudziesięciu milionów złotych na kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków. Modernizacji, która ze względu min. na uciążliwości zapachowe jest absolutnie pilna i konieczna. Środki o które aplikujemy są środkami bezzwrotnymi. Postępowanie radnych zrzeszonych w tzw. koalicji może w mojej opinii utrudnić te starania a nawet je zniweczyć. Wystarczy przypomnieć utracone wcześniej środki unijne w wysokości 19 mln. zł., które zostały skutecznie zablokowane poprzez działania pseudo-ekologicznej organizacji, kojarzonej właśnie z tą koalicją.

Rozgoryczenie postawą osób, które zostały wskazane przez mieszkańców do reprezentowania interesów społeczności rośnie wraz z kolejnymi bezzasadnymi atakami na spółkę i niszczeniem jej dobrego wizerunku. Chciałbym przypomnieć Państwu, że OPWiK od momentu powstania w 2007r. jest niezależny finansowo, miasto nie dołożyło w tym czasie do firmy ani złotówki. Aby zrealizować w Otwocku Fundusz Spójności, spółka zaciągnęła kredyt w wysokości blisko 80 mln. zł., który do dziś systematycznie i terminowo spłaca. Co roku do miejskiej kasy wpłacamy blisko 7 mln. zł. podatku od nieruchomości, co stanowi 40% budżetu miasta na inwestycje. Pracujemy w oparciu o standardy wynikające z posiadania 4 międzynarodowych certyfikatów jakości ISO. Faktami są stabilne zatrudnienie załogi, jej satysfakcja z wykonywanej pracy oraz niezmienność zarządu od początku istnienia spółki. Jeśli ktoś ma zamiar porównywać OPWiK z innymi podmiotami to proszę najpierw wskazać na terenie miasta bądź powiatu jednostkę z podobnymi dokonaniami. W innym wypadku mamy irracjonalne porównania ukazujące właściwe intencje autora.

Nasza spółka dzięki wypracowanym przez lata standardom zarządzania i planowania świadczy usługi w sposób odpowiedzialny i zabezpiecza potrzeby klientów. W ubiegłym tygodniu na terenie gminy Celestynów wprowadzono ograniczenia poboru wody z powodu zagrożenia suszą. Z tego samego powodu OPWiK podpisał właśnie umowę na realizację dostaw wody dla terenów wiejskich Karczewa. W ubiegłym roku sytuacja wprowadzenia ograniczeń wystąpiła na terenie wszystkich sąsiadujących gmin, tylko nie w Otwocku. To nie przypadek, to efekt odpowiedzialnego działania.

Szanowni Państwo radni, nie ulegajcie presji jednostek, głosom, które są podyktowane tylko i wyłącznie partykularnym interesom i prowadzeniu prywatnej wojny. Cierpi na tym spółka, miasto oraz jego mieszkańcy. To w ich imieniu, w imieniu odczuwających uciążliwości zapachowe - nie swoim - apeluję, zakończcie działania na szkodę spółki. Szanowni mieszkańcy Otwocka, pragnę zapewnić, że pomimo całego zamieszania wywołanego wokół OPWiK, nadal będziemy działali w Waszym najlepiej pojętym interesie, rozwijając spółkę, budując sieci oraz świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

Prezes Zarządu OPWiK Sp. z o.o.
Mieczysław Kostyra