Otwarty konkurs ofert - opieka nad kotami

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

02/03/2017

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku polegającego na opiece nad bezdomnymi oraz wolno żyjącym kotami, sterylizacja/kastracja oraz chipowanie bezdomnych, przyganiętych lub wolno żyjących kotów, dokarmianie oraz leczenie kotów wolno żyjących, zapewnienie bezdomnym kotom miejsca w domach tymczasowych, odławianie bezdomnych kotów oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych kotów
z terenu Miasta Otwocka.

Szczegóły w załączniku:

ikona strzałka Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r.