Otwarty konkurs ofert - opieka nad psami

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

08/03/2017

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku polegającego na opiece nad bezdomnymi psami, sterylizacji/kastracji oraz chipowaniu bezdomnych lub przygarniętych psów, ograniczaniu zjawiska bezdomności zwierząt, zapewnieniu bezdomnym psom miejsca w schronisku, odławianiu bezdomnych psów oraz poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Miasta Otwocka.

Szczegóły w załączniku:

ikona strzałka Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017r.