Otwock za 100 lat

Autor: Administrator serwisu

Plakat promocyjny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Wojwódzkim Konkursie Plastycznym "Otwock za 100 lat", organizowanym przezKlub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Konkurs objęty jest Honorowymi Patronatami
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Starosty Otwockiego
Prezydenta Miasta Otwocka

Skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Województwa Mazowieckiego.
Konkurs ma charakter indywidualny i organizowany jest w III kategoriach:

 • szkoły podstawowe, klasy I-III,
 • szkoły podstawowe, klasy IV-VI,
 • gimnazja.

Termin składania prac upływa 14 października 2016 r.

Patroni medialni: Linia Otwocka, Tuba Otwocka, HaloOtwock.pl, iOtwock.Info, Gazeta Otwocka.

Regulamin konkursu:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu jest Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Batorego 34, Otwock, 22 779-50-97
 2. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem
  1. Marszałka Województwa Mazowieckiego
  2. Starosty Otwockiego
  3. Prezydenta Miasta Otwocka
 3. Patroni medialni: 
  1. Linia Otwocka
  2. Tuba Otwocka
  3. HaloOtwock.pl
  4. iOtwock.Info
  5. Gazeta Otwocka.
 4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Województwa Mazowieckiego.
 5. Hasło konkursu brzmi: "Miasto Otwock za 100 lat".
 6. Celem konkursu jest promocja Otwocka wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.
 7. Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 100-lecia Miasta Otwocka.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Konkurs ma charakter indywidualny i organizowany jest w III kategoriach:
  1. szk. podstawowa, klasy I-III,
  2. szk. podstawowa, klasy IV-VI,
  3. gimnazja
 2. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.
 3. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice plastycznej w formacie A3 (razem z ewentualnym passepartout).
 4. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek podpisać pracę na odwrocie swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz dane i kontakt do opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 5. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do piątku 14 października do godz. 19.00 Decyduje data wpływu. Sekretariat klubu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 19.00. Nadesłane prace nie będą zwracane.
WYNIKI I NAGRODY
 1. Spośród dostarczonych prac jury powołane przez organizatora wyłoni najlepsze prace. Dodatkowo wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej wręczeniu nagród w konkursie.
 2. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca. Jury ma prawo do przyznania nagród dodatkowych.
 3. Ocenie podlegać będą:
  1. zgodność z tematyką
  2. samodzielność wykonania
  3. estetyka pracy
  4. oryginalność
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 22 października o godz. 18.00 w Klubie Batory.
 5. Nagrody główne sfinansowane są z budżetu Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Miasta Otwocka.
 6. .