Otwocki Budżet Obywatelski

Autor: Administrator serwisu

16/09/2016

Otwocki Budżet Obywatelski nie będzie realizowany od 19 września, bowiem Przewodniczący Rady nie podpisał uchwały Rady Miasta Otwocka w tej sprawie.

W odpowiedzi na liczne zapytania Mieszkańców do Urzędu Miasta Otwocka o realizację tegorocznej edycji Otwockiego Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informujemy, że projekt nie może być realizowany.

Dotychczas, mimo podjęcia przez Radę Miasta Otwocka w dniu 23 sierpnia br. uchwały w tej sprawie, dokument nie został przesłany do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego. Przesłanie uchwały, która zacznie obowiązywać 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku, nie jest możliwe, bowiem wymaga elektronicznego podpisu Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka Pana Jarosława Margielskiego.

W dniu 13 września br. Prezydent Miasta Otwocka  skierował do Rady Miasta pismo w sprawie braku możliwości wysłania uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do Prezydenta żadna odpowiedź w tej sprawie, nie doszło także do podpisania uchwały podpisem elektronicznym przez Przewodniczącego Rady.

Zgodnie z uchwalonym harmonogramem, konsultacje powinny rozpocząć się od najbliższego poniedziałku, tj. od 19 września.

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Otwocka podejmie działania naprawcze w tej sprawie, bowiem celem nadrzędnym zarówno Prezydenta, jak i podległych mu urzędników prowadzących projekt, jest rozpoczęcie tegorocznej edycji  Otwockiego Budżetu Obywatelskiego.

Do pobrania:

Uchwała Rady Miasta Otwocka w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017

Pismo do Rady Miasta Otwocka z dnia 13 września 2016 roku w sprawie braku możliwości wysłania uchwały rady bez elektronicznego podpisu Przewodniczącego