OTWOCKI BUDŻET OBYWATELSKI – WYNIKI!

Autor: BIURO FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

26/10/2017

Tegoroczne głosowanie na projekty trwało od 25 września do 16 października 2017 roku. Wyboru można było dokonać spośród 29 zgłoszonych zadań, które pozytywnie przeszły etap weryfikacji. Na wybrane projekty mieszkańcy mogli zagłosować za pomocą formularza internetowego lub w jednym z 17 stacjonarnych punktów zlokalizowanych na terenie całego miasta.
W trakcie głosowania wrzucono do urn 5095 kart, a 1564 osoby zagłosowały elektronicznie. Zarejestrowano łącznie 20527 głosów, w tym 18841 ważnych i 1686 nieważnych.
Głównym powodem nieważności głosów było: wypełnienie więcej niż jednej karty papierowej przez tę samą osobę (136 osób), podanie złego numeru PESEL (89 osób), zbyt niski wiek głosującego (85 osób) oraz głosowanie zarówno papierowo i elektronicznie (65 osób). Pozostałe powody uznania głosów za nieważne: nieprawidłowe wypełnienie karty, brak podpisu na karcie do głosowania.

W tabeli do pobrania prezentujemy wyniki głosowania. Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, które są Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr LII/406/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 lipca 2017 roku, do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które otrzymały największą liczbę ważnych głosów, wg schematu:
Próg 500 000 zł – maksymalnie 1 projekt
Próg 250 000 zł – maksymalnie 2 projekty
Próg 150 000 zł – maksymalnie 2 projekty
Próg 50 000 zł – maksymalnie 4 projekty
Próg 10 000 zł – maksymalnie 5 projektów
Zgodnie z §11 Zasad budżetu obywatelskiego na terenie danej instytucji publicznej może zostać zrealizowany tylko jeden zwycięski projekt. Jeżeli terenu danej instytucji publicznej dotyczy kilka zwycięskich projektów, to do realizacji przeznaczony zostanie projekt z najwyższego progu kwotowego.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w tegoroczną edycję!
Zwycięskim projektom i ich autorom serdecznie gratulujemy!

 

DO POBRANIA:

WYNIKI OTWOCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2018 ROK