Otwockie wodociągi w czołówce polskich firm

Autor: opwik.com

05/05/2016

Portiernia Oczyszczalni Ścieków w Otwocku

W roku 2016 redakcja „Strefy Gospodarki” niezależnego dodatku Dziennika Gazety Prawnej po raz piaty zorganizowała Ogólnopolski Ranking Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Bezsprzecznym liderem zostały wodociągi częstochowskie, które przez pięć lat regularnie zajmowały miejsce w ścisłej czołówce Rankingu. Nas natomiast ogromnie cieszy 9 miejsce, które zajęło Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Oceniając branżę redakcja brała pod uwagę szereg czynników takich jak finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, awaryjność sieci czy też szerokie działania z zakresu CSR. Strefa Gospodarki jest również pomysłodawcą innych, uznanych programów: Konsumencki Lider Jakości, Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR, Rynkowy Lider Innowacji – Jakość, Kreatywność, Efektywność, Polska Jakość czy Odpowiedzialny Samorząd.

Wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych (pierwsza dziesiątka):

1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Aquanet S.A. w Poznaniu

3

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

4

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

5

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

6

 „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

7

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu

8

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku

9

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie

10

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu