Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej

Autor: Rada Miasta

21/01/2016

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej ozn. jako działka nr 122/1 obr 45 położonej w Otwocku przy ul. Radosnej.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia umowy najmu części lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy u. Karczewskiej 27 w Otwocku.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej ozn. jako działka nr 56/10 obr 96 położonej w Otwocku.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.