Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Rada Miasta

26/01/2016

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza materiałów przesłanych na wniosek komisji w związku z rozpatrywanym projektem uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2016-2020”.
  3. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Eko-Otwock w sprawie składowiska odpadów gumowych.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.