Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania

Autor: Rada Miasta

odbędzie się w piątek 8 stycznia 2016 roku o godz. 15:00. Początek posiedzenia komisji planowany jest w Biurze Rady Miasta, bud. A, Urzędu Miasta Otwocka.

Tematyka posiedzenia:

Zapoznanie się z funkcjonowaniem i potrzebami niepublicznych placówek oświatowych w Otwocku:

1/ Patkowe Przedszkole (ul. Ostrowska 2)

2/ Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek Nr 2 (ul. Kołłątaja 13)