Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Rada Miasta

odbędzie się w poniedziałek 18 stycznia 2016 r. o godz. 16:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie pisma z dnia 30.12.2015 r. OSM w sprawie użyczenia terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Miłosierdzia Bożego w Otwocku.
  3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Otwocku za rok 2015.
  4. Zapytania i wolne wnioski.