Pozyskaj dofinansowanie

Autor: Administrator serwisu

02/10/2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Wnioski mogą składać spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Budżet w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności i jest podzielony w następujący sposób:

  • 100 mln PLN – dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz z miast średnich, z wyłączeniem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
  • 200 mln PLN - dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Więcej na temat tego konkursu na stronie:

www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-iii/