Prezydent proponuje siedem nowych planów

Autor: Gazeta Otwocka

09/05/2016

Prezydent Miasta Otwocka  w marcu br. opracował i przedstawił Radzie Miasta Otwocka siedem projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekty uchwał będą teraz zaopiniowane przez Komisję Ochrony Środowiska i Urbanistyki. Podjęcie uchwał umożliwi rozpoczęcie procedury utworzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Emilii Plater”
Obejmuje teren ograniczony ulicą Emilii Plater, północno-wschodnią granicą działki nr 16/5 w obr. 93, ulicami Samorządową, Czaplickiego, Warszawską, Dłuskiego, Reymonta, Grunwaldzką w Otwocku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I”.
Obejmuje teren ograniczony ulicami Bagatela, Majową, Słowackiego, Reymonta, Dłuskiego, Warszawską, terenem PKP, Rzemieślniczą, Kołłątaja, Świderską, Sobieskiego, Kosmiczną, Zielną, Sołtana, Komunardów, Mazowiecką, Mickiewicza, terenem PKP, Jana Pawła II, południowo-wschodnią granicą działek nr 61/1 i 61/2 w obr. 101 w Otwocku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP II A ”
Obejmuje teren ograniczony: północnym skrajem ul. Czaplickiego, zachodnią częścią ul. Kościuszki, północną częścią ul. Leśnej, południowym skrajem ul. Inwalidów Wojennych, północną częścią ul. Szlacheckiej, wschodnią częścią ul. Cybulskiego, przecina tereny PKP, wschodnią częścią ul. Pułaskiego, północnym skrajem ul. Jaremy, północnym skrajem ul. Ślusarskiego, zachodnią częścią ul. Karczewskiej, północną częścią ul. Hożej, północną częścią ul. Poniatowskiego, północnym skrajem ul. Kruczej, przecina tereny PKP do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Wrońskiego oraz wschodnią częścią ul. Warszawskiej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP IIB ”
Obejmuje teren ograniczony: wschodnią stroną ulicy Hipolita Cybulskiego do ulicy Bolesława Prusa, następnie północną stroną ulicy Bolesława Prusa do ulicy Józefa Piłsudskiego, następnie zachodnią stroną ulicy Józefa Piłsudskiego do ulicy Jana Kurnakowicza, następnie północną stroną ulicy Jana Kurnakowicza do ulicy Zygmunta Krasińskiego, następnie wschodnią stroną ulicy Zygmunta Krasińskiego do ulicy Ludwika Zamenhofa, następnie północną stroną ulicy Ludwika Zamenhofa do ulicy Gabriela Narutowicza, następnie wschodnią stroną ulicy Gabriela Narutowicza do ulicy Kubusia Puchatka, następnie północną stroną ulicy Kubusia Puchatka do ulicy Podgórskiej, następnie wschodnią stroną ulicy Podgórskiej do granicy miasta Otwocka, następnie granicą miasta Otwocka przez pas terenów kolejowych oraz granicą miasta Otwocka do ulicy Jana Skrzyneckiego, następnie południową stroną ulicy Jana Skrzyneckiego do ulicy Józefa Poniatowskiego, następnie południową stroną ulicy Józefa Poniatowskiego do ulicy Kazimierza Pułaskiego, następnie wschodnią stroną ulicy Kazimierza Pułaskiego przez pas terenów kolejowych do wschodniej strony ulicy Hipolita Cybulskiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Nowa Samorządowa”
Obejmuje teren pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Inwalidów Wojennych, Leśną, Kościuszki, Samorządową do zachodniej granicy działki 16/14 oraz 41w obr. 93, następnie północną krawędzią ulicy Goldflama, potem północną granicą działki 40 w obr. 93, następnie zachodnią i północną granicą działki 18 w obr. 93, przez ulicę Moniuszki, następnie fragmentem zachodniej granicy działki 46 w obr. 55 a potem północną granicą działki 45/2 w obr. 55, następnie zachodnią krawędzią ulicy Lelewela, przez ulicę Lelewela, następnie północną granicą działki 32/1 oraz 32/2 w obr. 55 przez ulicę Konarskiego do zachodniej granicy działki 46/6 w obr. 56, następnie północną granicą działki 37 w obr. 56, potem po wschodniej granicy działki 37, 38/5 oraz 38/6 w obr. 56
do granicy działki 39/4 obr. 56, następnie wschodnią granicą działki 39/4 i 41 w obr. 56 do skrzyżowania ulicy Samorządowej z ul. Żeromskiego w Otwocku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Obręb 32” dla obszaru położonego w południowo-zachodniej części miasta Otwocka w obrębie 32
Obszar opracowania planu miejscowego: od strony zachodniej – zachodnim skrajem ulicy Kraszewskiego, od strony północnej – północnym skrajem ul. Kuklińskiego łączącej ul. Kraszewskiego z ul. Generalską, od strony wschodniej – zachodnim skrajem ul. Generalskiej, od strony południowej - granicą administracyjną miasta Otwocka.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Karczewska”
Granica opracowania biegnie od skrzyżowania ul. Batorego i Wiejskiej, ulicą Batorego na wschód do ulicy Karczewskiej. Zachodnim skajem ul. Karczewskiej do granicy miasta z Karczewem. Granicą miasta do wschodniego skraju osiedla „Ługi”, wschodnim skrajem osiedla zabudowy wielorodzinnej Ługi do granicy obrębu 29. Następnie zachodnią granicą obrębu 29 i zachodnim skrajem ul. Ługi i ul. Wiejskiej do skrzyżowania z ul. Batorego.