Prezydent Miasta Otwocka zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA EKG I CHOLESTEROLU

Autor: Wydział Kultury i Promocji

09/10/2017 11:00-19:00

Zbigniew Szczepaniak, Prezydent Miasta Otwocka zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA EKG I CHOLESTEROLU, w tym:

badanie EKG,
pomiar ciśnienia krwi,
czynniki ryzyka zawału serca,
konsultacje kardiologiczne,
pomiar poziomu cholesterolu i glukozy,
pomiar wskaźnika kostka - ramię (ABI),
konsultacje dietetyczne i kardiologiczne.

W ramach akcji medycznej zorganizowane będą konsultacje lekarskie oraz badania, z których będą mogli bezpłatnie skorzystać mieszkańcy Otwocka. Akcja ma charakter profilaktyczno-edukacyjny.

Uczestnicy będą mogli bezpłatnie wykonać: badanie EKG, pomiar poziomu cholesterolu i glukozy, pomiar ciśnienia krwi, obliczanie wskaźnika BMI, badanie wskaźnika kostka-ramię (ABI), czyli ocenę ukrwienia kończyn dolnych.

Ponadto Pacjenci zostaną zdiagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca, zawału mięśnia sercowego, będą mogli dowiedzieć się, jak skomponować odpowiednio zbilansowaną dietę oraz w jaki sposób zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze.

Na miejscu będzie można skonsultować wyniki badań u lekarza specjalisty oraz zasięgnąć porady u dietetyka.

 

SCENARIUSZ AKCJI MEDYCZNEJ

Stanowisko 1 - rejestracja pacjentów, pomiar poziomu cholesterolu i glukozy, wywiad określający czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz zawału mięśnia sercowego.
Stanowisko 2 – badanie EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Stanowisko 3 – odczyt badania EKG, omówienie wyników wszystkich badań oraz czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
Stanowisko 4 – obliczenie wskaźnika BMI, konsultacje dietetyczne.
Stanowisko 5 – badanie wskaźnika kostka-ramię.

 

CELE AKCJI:

- Rozpoznanie czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca (CHNS) oraz zawału mięśnia sercowego – ze wskazaniem metod zmniejszenia tego ryzyka.
- Edukacja w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości sprzyjających chorobom serca.
- Ułatwienie mieszkańcom Otwocka dostępu do bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie: badania EKG, pomiaru ciśnienia, pomiaru poziomu cholesterolu i glukozy oraz obliczania wskaźnika BMI.
- Konsultacja badań u lekarzy specjalistów i dietetyków bezpośrednio po wykonaniu badań.
- Podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców Otwocka poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz żywności o obniżonej zawartości tłuszczu, cukru i soli.

Galeria