Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak po raz kolejny interweniuje w sprawie ograniczenia mieszkańcom dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Autor: Gazeta Otwocka

02/09/2016

W sprawie kontraktowania przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ udzielania świadczeń z zakresu radioterapii onkologicznej w Otwocku, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak interweniował już kilkakrotnie od 2014 r., występując z pismami do dyrektora Oddziału Funduszu.

Tym razem Prezydent Zbigniew Szczepaniak wystąpił do Pani Premier Beaty Szydło i Pana Konstantego Radziwiłła Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie pozytywnego stanowiska w sprawie Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea w Otwocku, które decyzją Mazowieckiego Oddziału NFZ zostało zmuszone wstrzymać przyjęcia pacjentów onkologicznych. Do dyspozycji pozostaną tylko dwa przepełnione ośrodki na Mazowszu - Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie oraz Centralny Szpital Kliniczny MSWiA na warszawskim Mokotowie.
Radioterapia wymaga precyzyjnego ustalenia dawki napromieniowania i pola naświetlań, by w jak najmniejszym stopniu uszkodzić zdrowe tkanki. Jeden zabieg trwa ok. 15 minut i przeprowadzany jest najczęściej 5 razy w tygodniu przez okres kilku tygodni, co oznacza skazanie pacjentów onkologicznych na codzienne pokonywanie jednej z zatłoczonych tras.
Odległość jaką pacjent ma do pokonania do ośrodka radioterapii ma istotne znaczenie dla powodzenia leczenia. Czas potrzebny na dojazd do ośrodka nie powinien przekraczać 1 godziny. Dojazd z Otwocka do każdego z wyżej wymienionych Ośrodków przekracza 2 godziny.
Oddział NFZ przy rozstrzyganiu konkursu ofert na udzielanie przedmiotowych świadczeń miał możliwość podpisania 5 umów. Komisja konkursowa wybrała jednak tylko ofertę Szpitala Klinicznego MSWiA.
Międzynarodowe Centrum Onkologii Affidea w Otwocku w dniu 19 sierpnia 2016 r. wniosło do MOW NFZ odwołanie od rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego.
Miasto Otwock nie ma prawnej możliwości udzielenia wsparcia finansowego Centrum, ponieważ może finansować ze swojego budżetu tylko i wyłącznie programy profilaktyki zdrowotnej inne niż gwarantowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dostęp do świadczeń zdrowotnych powinien być uprawnieniem obywatelskim. W procesie ujednolicania i bezwzględnej standaryzacji dąży się do tego, żeby potrzeby ludzkie zaspokajać w sposób przewidywalny i jednakowy. Za dobre produkty i usługi uznaje się te, które są dostarczane w krótkim czasie.

Poniżej pisma Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka wysłane do Pani Premier Beaty Szydło i Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła oraz do wiadomości Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 Pismo do Pani Premier Beaty Szydło

 Pismo do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła