Marcin Michał Kraśniewski


Adres e-mail:
mkrasniewski@otwock.pl
Klub radnych:
Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego
Okręg:
21

Członek komisji:

Komisji Budżetu i Inwestycji

Komisji Oświaty i Wychowania

Komisji Spraw Społeczenych, Zdrowia i Porządku Publicznego - przewodniczący

Komisji Mieszkaniowej

Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej


Artykuły