Dariusz Bogdan Piętka


Adres e-mail:
dpietka@otwock.pl
Klub radnych:
Otwock Tworzymy Wspólnie
Okręg:
16

Członek komisji:

Komisji Budżetu i Inwestycji

Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Komisji Rewizyjna

Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej


Artykuły