Małgorzata Ewa Rock


Adres e-mail:
mrock@otwock.pl
Klub radnych:
Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Rock
Okręg:
14

Członek komisji:

Komisji Gospodarki Miejskiej

Komisji Mieszkaniowej

Komisji Oświaty i Wychowania

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego


Artykuły