Michał Bany


Adres e-mail:
mbany@otwock.pl
Klub radnych:
Bezpartyjny
Okręg:
5

Członek komisji:

Komisji Gospodarki Miejskiej

Komisji Oświaty i Wychowania

Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Komisji Mieszkaniowej

Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej


Artykuły