Andrzej Kamiński


Adres e-mail:
akaminski@otwock.pl
Klub radnych:
Otwock Tworzymy Wspólnie
Okręg:
17

Członek komisji:

Komisji Gospodarki Miejskiej

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Komisji Oświaty i Wychowania


Artykuły