Krzysztof Kłósek


Adres e-mail:
kklosek@otwock.pl
Klub radnych:
Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego
Okręg:
8

Członek komisji:

Komisji Gospodarki Miejskiej

Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Komisji Rewizyjnej - przewodniczącyArtykuły