Dobry stan powietrza w Otwocku w dniu 7 lutego 2017 r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

07/02/2017

W dniu 7 lutego 2017r. ok. godz. 8.00 stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku odnotowała zawartość w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 30,2 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 50 μg/m3 ), natomiast pyłu PM2,5 na poziomie 24,9 μg/m3  (przy wartości dopuszczalnej 25 μg/m3  ). Stan powietrza został określony przez Inspekcję Ochrony Środowiska jako DOBRY.

Galeria