Rekrutacja – przedszkola, oddziały przedszkolne i klasy I szkół podstawowych

Autor: Gazeta Otwocka

14/04/2017

 Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Adres strony internetowej elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych


PRZEDSZKOLA i ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Do pobrania: Zarządzenie nr 50/2017 Prezydenta Miasta Otwocka

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

24.04. 2017r.

28.04.2017r.

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

08.05.2017r.

19.05.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

22.05.2017r.

30.05.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych.

31.05.2017r.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

01.06.2017r.

09.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych.

13.06.2017r.


 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

od dnia

do dnia

Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami.

19.06.2017r.

22.06.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

23.06.2017r.

27.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28.06.2017r.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji.

28.06.2017r.

30.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

03.07.2017r.

KLASY PIERWSZE w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Do pobrania: Zarządzenie nr 51/2017 Prezydenta Miasta Otwocka

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od dnia

do dnia

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

24.04.2017r.

12.05.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

15.05.2017r.

19.05.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22.05.2017r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej  woli przyjęcia do danej szkoły.

22.05.2017r.

02.06.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

06.06.2017r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Otwock jest organem prowadzącym.

Rodzaj czynności w postępowaniu uzupełniającym

od dnia

do dnia

Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami.

16.08.2017r.

22.08.2017r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

23.08.2017r.

25.08.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28.08.2017r.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji.

28.08.2017r.

30.08.2017r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

31.08.2017r.

 
DO POBRANIA:

Dla kandydatów do szkoły obwodowej

Zgłoszenie kandydata

 

Dla kandydatów do szkoły spoza obwodu

Wniosek kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowaniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zamieszkaniu

Oświadczenie o zapisaniu do klasy integracyjnej

 

Dla kandydatów kontynuujących wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej

Wniosek o kontynuację