Pumptrack

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 174
Nazwa zadania: Pumptrack – rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji na terenie Zieleni Miejskiej – projekt i budowa
Koszt: 152 600
Jednostka organizacyjna: WIN (Budżet Obywatelski)
Opis inwestycji: budowa toru rowerowego typu „pumptrack” o nawierzchni asfaltowej na terenie po dawnej „Zieleni Miejskiej” 
Stan obecny: Trwa realizacja przedmiotu umowy

Galeria