Budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 25
Nazwa zadania: Budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej
Koszt: 210 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Budowa ul. Otwockiej z kostki betonowej
Stan obecny: Otwarcie ofert. Brak zgody RM na zwiększenie kwoty na realizację

Galeria