Projekt i przebudowa oświetlenia w ul. Mickiewicza

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 135
Nazwa zadania: Projekt i przebudowa oświetlenia w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kołłątaja do ul Turystycznej
Koszt: 50 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i przebudowa oświetlenia w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kołłątaja do ul Turystycznej
Stan obecny: Trwa przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestcji przez Starostwo Powiatowe. trwa  również przygotowanie postępowania na wyłoenineie Wykonawcy.

Galeria