Projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej

Autor: Gazeta Otwocka

LP wg. uchwały budżetowej:  141
Nazwa zadania: Projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Zielnej)
Koszt: 60 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Świderskiej (na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Zielnej)
Stan obecny: Trwa procedura podpisania umowy na wykonawstwo.

Galeria