Bezpłatna sterylizacja /kastracja oraz chipowanie psów

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

07/07/2017

W związku z podpisaniem przez Miasto Otwock umowy na realizację zadania publicznego pn: „Opieka nad bezdomnymi psami, sterylizacja/kastracja oraz chipowanie bezdomnych lub przygarniętych psów, ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt, zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych psów oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Miasta Otwocka” na 2017 rok, istnieje możliwość wysterylizowania, wykastrowania oraz zachipowania psa.

Z bezpłatnych zabiegów mogą skorzystać wszyscy Mieszkańcy Otwocka, którzy posiadają zwierzę przygarnięte (nie kupione).

Warunkiem jest złożenie oświadczenia, że pies został przygarnięty wraz z podaniem daty, kiedy to nastąpiło.

Zabiegi wykonywane są w gabinecie weterynaryjnym znajdującym się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, ul. Prosta 3. W przypadku pytań, należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Panią Sylwią Stachurską, tel. 609-355-300.