zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu, ul. Budowa

Autor: Administrator serwisu

LP wg. uchwały budżetowej: 12
Nazwa zadania: zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej
Koszt: 198 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Przewoskiej
Stan obecny: Została zawarta umowa z Powiatem Otwockim