Placówki gotowe do nowego roku szkolnego

Autor: Gazeta Otwocka

04/09/2017

Oddział Przedszkolny w SP nr 2

Rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. W Otwocku cztery dotychczasowe gimnazja zostały przekształcone w szkoły podstawowe. Od 1 września na terenie miasta działa 10 publicznych szkół podstawowych.

W trakcie przerwy wakacyjnej placówki były dostosowywane do zmian organizacyjnych wynikających z wprowadzonej reformy oświaty. W szkołach podstawowych zaadaptowano sale lekcyjne i zakupiono pomoce dydaktyczne dla nowych klas „7”. Natomiast wygaszane gimnazja (w których od nowego roku szkolnego pozostały jedynie gimnazjalne klasy „2” i „3”) przystosowano do przyjęcia uczniów do klas „1” i „4” w ramach nowoutworzonych szkół podstawowych. Wybudowano oddzielne wejścia do placówek (dla młodszych i starszych uczniów), toalety oraz wyposażono sale lekcyjne w nowe meble i pomoce dydaktyczne.

Jeszcze we wrześniu na terenie dwóch placówek: SP nr 2 i SP nr 3 wybudowane będą place zabaw, natomiast na terenie SP nr 6 bieżnia lekkoatletyczna, SP nr 7 strefa rekreacyjno-edukacyjna, a na terenie SP nr 12 kompleks sportowo-rekreacyjny.

W związku z koniecznością zapewnienia w publicznych przedszkolach miejsc dla wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji, Miasto Otwock przy Szkole Podstawowej nr 2 otworzyło oddziały przedszkolne. Opieką objętych zostało 100 dzieci. Od 1 września przedszkolaki weszły do wyremontowanych sal z nowoczesnym wyposażeniem.

Miasto Otwock w pełni dostosowało i przygotowało placówki do wymogów reformy oświaty.

Galeria