Budowa nowego mostu nad Świdrem

Autor: Administrator

24/10/2017

Pierwsze prace budowlane ruszyły w sierpniu. 20 października władze miasta i powiatu podpisały akt erekcyjny i wbudowały kamień węgielny na budowie nowego mostu nad Świdrem.

 

Budowa mostu na rzece Świder w ciągach ulic: Jana Pawła II (w Otwocku) i Sikorskiego (w Józefowie) to zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Otwocki.

Jednak rozumiejąc potrzebę ułatwienia połączenia komunikacyjnego Otwocka z Warszawą i dostrzegając problem zatłoczonej w godzinach szczytu ulicy Kołłątaja oraz utrudnień w poruszaniu się przez przejazd kolejowy w Świdrze, władze Miasta Otwocka postanowiły wesprzeć budowę nowej przeprawy przez Świder. Jak wspomina prezydent Zbigniew Szczepaniak: - Już w 2011 roku wykonaliśmy projekt budowlany nowego mostu na rzece Świder. Wykonanie dokumentacji w całości zostało sfinansowane z budżetu Miasta Otwocka, a projekt został przekazany Zarządowi Dróg Powiatowych – mówi prezydent.

Od tego czasu władze samorządowe Miasta Otwocka i Powiatu Otwockiego poszukiwały zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji, której realizacja szacowana jest na ok. 30 mln zł.

W 2017 roku w budżecie Miasta Otwocka zabezpieczono 4 mln zł, które przekazano Powiatowi Otwockiemu na realizację inwestycji. Władze powiatu w swoim budżecie na zadanie zarezerwowały 4,3 mln zł.

W maju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zdecydowało o rządowym wsparciu dla realizacji inwestycji kwotą prawie 7 mln zł. Decyzja ta pozwoliła samorządowi powiatowemu na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy I etapu inwestycji, którym zgodnie z podpisaną 18 sierpnia br. umową jest firma Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY. W ramach umowy jeszcze w tym roku mają być wykonane: most bez wyposażenia obiektu, mur oporowy pod wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 721, przebudowa sieci gazowej, urządzenia telekomunikacyjne, nasypy oraz wycinka drzew.

20 października prezydent Zbigniew Szczepaniak, starosta Mirosław Pszonka, dyrektor ZDP Marek Płaczek oraz radni miejscy i powiatowi dokonali uroczystego podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego. Ks. Prał. Bogdan Sankowski, proboszcz parafii pw. Św. Wincentego a Paulo dokonał poświęcenia terenu budowy i wybudowanych już elementów nowego mostu.  

W marcu br., w miejscu planowanej inwestycji na ulicy Jana Pawła II, o planach związanych z budową mostu opowiadali prezydent miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak i starosta otwocki Mirosław Pszonka. 

LINK DO MATERIAŁU

 

 

 

Galeria