BARDZO ZŁY stan powietrza na terenie Miasta Otwocka

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

18/01/2017

Informujemy,  że stacja pomiarowa przy ul. Brzozowej w Otwocku w godzinach porannych w dniu 18 stycznia 2017r. odnotowała przekroczenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 – 202 μ/m3 (przy poziomie dopuszczalnym 50 μ/m3 ) oraz PM2,5 – 185 μ/m3 (przy poziomie dopuszczalnym 25 μ/m3).

Zaleca się ograniczanie przebywania na zewnątrz do niezbędnego minimum – w szczególności dotyczy to dzieci, osób starszych i chorych oraz kobiet w ciąży.

Pogorszenie stanu powietrza niewątpliwie ma ścisły związek ze spadkiem temperatury i wzmożonym spalaniem paliw stałych w domowych kotłowniach w celu ogrzania mieszkań.

APELUJEMY o ograniczenie spalania paliw stałych w piecach i kominkach, stosowanie paliw (w szczególności węgla) wysokiej jakości, spalanie węgla niewielkimi porcjami w celu jego bardziej efektywnego wykorzystania, dzięki czemu emisja pyłów jest mniejsza. Całkowicie zabronione jest spalanie odpadów!

Przypominamy, że w dniu 1 lutego 2017r. rusza nabór wniosków o dotacje na wymianę źródeł ogrzewania na terenie Miasta Otwocka – OGŁOSZENIE.