Projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza

Autor: Gazeta Otwocka

11/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 10
Nazwa zadania: Projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego)
Koszt: 28 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego)
Stan obecny: Umowwa przygotowana do podpisania z Wykonawcą.

Galeria