Projekt budowy drogi projektowanej na odcinku od ul. Jabłońskiej do ul. Laskowej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 39
Nazwa zadania: Projekt budowy drogi projektowanej na odcinku od ul. Jabłońskiej do ul. Laskowej
Koszt: 45 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt budowy drogi projektowanej na odcinku od ul. Jabłońskiej do ul. Laskowej
Stan obecny: Została opracowana dokumentacja projektowa na budowe ul. Projektowanej. Trwa pozyskiwanie oświadzczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane dla mieszkańców.

Galeria