projekt budowy ul. Szczyglej

Autor: Gazeta Otwocka

22/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 60
Nazwa zadania: projekt budowy ul. Szczyglej
Koszt: 8 241
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji:  Projekt ul. Szczyglej z kostki betonowej oraz odwodnieniem.
Stan obecny: W trakcie opracowywania dokumentacji  projektowo – kosztorysowej

Galeria