Projekt budowy ulicy Bartosza

Autor: Gazeta Otwocka

22/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 74
Nazwa zadania: Projekt budowy ulicy Bartosza
Koszt: 13 653
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt ul. Bartosza z kostki betonowej oraz odwodnieniem
Stan obecny: W trakcie opracowywania dokumentacji  projektowo – kosztorysowej do 04.08

Galeria