Projekt budowy ulicy Inwalidów Wojennych

Autor: Gazeta Otwocka

22/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 
Nazwa zadania: Projekt budowy ulicy Inwalidów Wojennych
Koszt: 8 241
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt ul. Inwalidów Wojennych  z kostki betonowej oraz odwodnieniem.
Stan obecny: W trakcie opracowywania dokumentacji  projektowo – kosztorysowej. 

Galeria