Projekt budowy ulicy Polnej

Autor: Gazeta Otwocka

22/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 72
Nazwa zadania: Projekt budowy ulicy Polnej
Koszt: 13 838
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt ul. Polnej z kostki betonowej oraz odwodnieniem.
Stan obecny: W trakcie opracowywania dokumentacji  projektowo – kosztorysowej

Galeria