Projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy bloku oraz parkingu przy ul. Zacisznej 10b

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 138
Nazwa zadania: Projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy bloku oraz parkingu przy ul. Zacisznej 10b
Koszt: 9 000 
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa 3 punktów oświetleniowych przy bloku oraz parkingu przy ul. Zacisznej 10b
Stan obecny: Trwa przygotowanie wniosku o zezwolene na realizację inwestycji przez Starostwo Powiatowe. Trwa również przygotowanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy.

Galeria