Projekt i budowa brakującego oświetlenia w cyniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 137
Nazwa zadania: Projekt i budowa brakującego oświetlenia w cyniku na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Mickiewicza
Koszt: 25 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji:
Stan obecny:

Galeria